• Lui & Nous vzw

    Welkom bij het website van Lui & Nous vzw

  • Historiek

    "Zowel de collectieve als de individuele activiteiten zijn gericht op éénzelfde doel: het kind en zijn/haar belevenis te begrijpen, en op basis daarvan toegang te krijgen tot zijn/haar wereld om zo te trachten hem/haar toegang te geven tot onze wereld, en tot onze taal."

    A. Wuidar- Bochner, 1981