Volgens de stichtende documenten van de vereniging zijn de doelstellingen als volgt:

De specifieke missie van deze vereniging is om behandelingen en gecoördineerde functionele revalidaties te organiseren voor personen die tegelijkertijd lijden aan psychopathologische aandoeningen en aan slechthorendheid, in de eerste plaats in de vorm van een dagcentrum voor tieners en jongvolwassenen.