Het technisch team waakt erover dat de werkomstandigheden het welzijn van iedereen bevorderen.

  • Jérôme Fonze
  • Hocine Larfi
  • Ida Salima