Het werk in teamverband faciliteert enerzijds en vereist anderzijds een gemeenschappelijke visie op vlak van waarnemingen, ideeën, concepten en projecten. Deze veeleisende reflectie verduidelijkt concepten en instrumenten vanuit verschillende perspectieven. De psychoanalyse helpt ons om de waarde van het kind als subject te ondersteunen, en het kind te benaderen vanuit onze eigen subjectiviteit.

Onze systeembenadering helpt ons om gebeurtenissen vanuit een breder perspectief te benaderen. Onze cognitieve hulpmiddelen helpen ons om communicatie-hefbomen te ontwikkelen voor en met kinderen. Hoewel geen enkele kennis volstaat om alle problemen te verhelpen of te overwinnen, wordt alle beschikbare kennis ingezet. Wij worden elke dag opnieuw uitgedaagd om tot een beter begrip van doofheid als een aandoening te komen. Om het kind zo goed mogelijk op te vangen nemen we de voorgeschiedenis van het kind, die van zijn/haar gezin, en hun sociale en medische situatie in aanmerking. Stap voor stap vooruitgang maken behoort tot ons dagelijkse werk.

Ons team engageert zich voor een project van multidisciplinair teamwork. Het werk staat in het teken van de kinderen, hun autonomie, en hun vermogen om te communiceren, om zich te uiten, en om hun denken te ontwikkelen. De werknemer engageert zich om zo goed mogelijk gebarentaal te leren om de communicatie met de kinderen en tussen collega’s te verzekeren. Een van de essentiële doelstellingen van ons werk is om de waarde van het kind als subject te ondersteunen. Daartoe is dienstverlening op maat van elk kind nodig, via een permanente reflectie.