Welke rol hebben de opvoeders binnen de instelling?

De opvoeders coördineren, organiseren en ontwerpen workshops voor de kinderen. Deze workshops worden op maat gemaakt van de kinderen en hun specifieke noden. Er zijn verschillende soorten workshops, zoals hippotherapie, creatieve workshops, educatieve workshops, workshops in verband met hygiëne, sport of autonomie, kookworkshops, uitstapjes, enzovoorts. 

Hippotherapie
Hippothérapie

De opvoeders werken meestal met kleine groepjes van kinderen, maar soms ook op individuele basis. De opvoeders nemen samen met de rest van het team deel aan de dagelijkse therapie. Relationele en sociale aspecten zijn cruciaal.

Wie zijn de opvoeders ?

  • Katharina Daubremé
  • Maxime Mouton
  • Simon Deltour 
  • Chloé Tolla
  • Elise Aussems