In het kader van onze samenwerking met de “Geïntegreerde School” (1200 Brussel) is er een leerkracht aanwezig in het centrum.

Wie zijn de leerkrachten ?

  • Valérie Dhaeyer
  • Marine Moraux
Leraar
Leerkracht

Welke rol heeft de leerkracht in de instelling ?

De belangrijkste doelstelling van de leerkracht bestaat erin de kinderen te helpen om zich geleidelijk aan te passen aan schools onderwijs op vlak van:

  • tekenen en schrijven
  • basis-lezen, functioneel lezen (= om zich in het dagelijkse leven te kunnen behelpen)
  • basis-wiskunde, wiskunde (calculus, ruimtelijk denken, meten, ...)
  • logisch redeneren en reflectie over verschillende aspecten van het leven

zodat zij, gedurende enkele uren per week, vooruitgang kunnen boeken aan hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden.
Ons doel is eveneens het kind in staat te stellen om onafhankelijk (autonoom) te werken onder gedeeld toezicht van een volwassene; om samen te leven met andere kinderen (via samenwerking en uitwisseling); om een tijdje geconcentreerd te blijven, om taken uit te voeren die worden opgelegd en niet louter geïnspireerd zijn door de eigen momentane interesse; om de klasregels te begrijpen en te leren respecteren.