In 1981 werd het centrum “Lui et Nous” opgericht door Anne Wuidar, psychologe en medewerkster van Dr. Périer.

De heer en mevrouw Périer waren de grondleggers van het Centrum “Comprendre et Parler” (“Begrijpen en Spreken”) en van de Geïntegreerde School. Anne Wuidar was begaan met de moeilijke situatie van dove kinderen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen en die van hun ouders. Jammer genoeg bestond er geen zorgstructuur of aangepaste zorg voor deze complexe problematiek.

In 1984 verhuisde het centrum naar de Jean Gérard Eggericxstraat nr. 15 in Sint-Pieters-Woluwe. Het gebouw werd ontworpen door architect F. Conard voor mevrouw P. Eggericx. Dit grote en elegante huis met een grote tuin is gelegen in het hart van de stad en biedt plaats aan 12 dove of slechthorende kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar met ernstige gedrags- en/of persoonlijkheidsstoornissen.

"Lui et Nous" is een functioneel revalidatiecentrum erkend door het RIZIV, de Franse Gemeenschapscommissie, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. Het rekent op een multidisciplinair team van medewerkers die hun vaardigheden ten volle inzetten voor éénzelfde doel: het welzijn, de autonomie en de sociale reïntegratie van kinderen en jongeren die hen zijn toevertrouwd.

 

Le centre