Welke rol spelen de logopedische dienstverleners binnen de instelling?

De logopedische dienstverlening heeft tot doel met het kind samen te werken in het domein van taal en communicatie.
Zij vertrekt van een zo nauwkeurig mogelijke objectieve diagnose van de gehoorproblemen van het kind en van een grondig inzicht in de communicatieproblemen die daarmee gepaard gaan.
De dienstverlening is gesteund op de (zelfs de meest primaire) behoefte van het kind om een uitwisseling en communicatieproces op gang te brengen. Hiervoor wordt gebarentaal gebruikt, maar ook mondelinge expressie, eventueel ondersteund door lipleestechnieken.
De logopedist(e) identificeert de meest geschikte prothesen of implantaten voor het kind, en stelt instrumenten (gebaseerd op pictogrammen) ter beschikking die voor sommige kinderen met ernstige beperkingen de enige optie zijn om tot een zekere vorm van taalbegrip te komen.

Wie behoort tot het logopedische dienstverlening team ?

  • Hanane Bouazza
  • Adeline Badonte

(Bijlagen bij de RIZIV-overeenkomst)